Herkströter Consultancy

Veiligheid en Beheer

Veiligheid en Beheer

klik op www.herkstroter.com/hc-online om naar HC-Online te gaan

Een veilige omgeving begint bij u zelf!

Een brand of een inbraak komt altijd ongewenst. Bij brand duurt het ongeveer 15 minuten voordat de brandweer “blusklaar” op locatie is. Dit betekent dat u in dat eerste kwartier zélf actie moet ondernemen. Een gedegen brandveiligheidsplan is hiervoor essentieel. Bij inbraak is de veiligheidsdienst ook niet altijd tijdig op locatie, de materiële schade is vaak enorm. Simpele oplossingen zoals een alarminstallatie, buitenverlichting en deugdelijk hang en sluitwerk helpen al vaak om dit ongewenste bezoek te weren en hoeven niet altijd duur te zijn.

Veiligheid kan worden gedefinieerd als een ‘Toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade’.
100% veiligheid kan nooit gerealiseerd worden, maar we kunnen er wel naar streven om zoveel mogelijk in die buurt te komen. HC doet dit samen met u als opdrachtgever.

HC ondersteunt u hierin !
Het maakt daarbij niet uit of het gaat om een profit- of een non-profitorganisatie. HC biedt zowel kantoren als zorginstellingen ondersteuning bij het bereiken van een optimaal veiligheidsniveau. Al haar expertise op het gebied van veiligheid is ondergebracht in het totaalconcept .

Om uw organisatie te helpen het optimale (brand)veiligheid niveau te bereiken, heeft  HC alle kennis en oplossingen voor het in kaart brengen, naar het juiste niveau brengen en borgen van de (brand en inbraak)veiligheid. HC zorgt er niet alleen voor, dat door middel van kennis een bijdrage geleverd wordt aan de veiligheid door onder andere een toetsing aan de wettelijke kaders, zoals het Gebruiksbesluit, NEN-normen en vergunningen, maar betrekt ook de mens in het geheel. Zoals in veel situaties het geval is, geldt namelijk ook bij veiligheid, dat zonder het juiste menselijk handelen geen optimale situatie te creëren is. wij maken uw beheer leuker, gemakkelijker en goedkoper!

Werkwijze in het kort

Inventarisatie:

De brandveiligheid wordt geïnventariseerd op basis van essentiële onderdelen, b.v. te noemen de gebruiksvergunning, brandcompartimenten, rookcompartimenten, ontvluchting, brandveiligheid constructies, materiaalgebruik, brandbeveiligingsinstallaties, inbraakinstallaties, vluchtwegaanduidingen, bedrijfshulpverleners, ontruimingsplan inclusief vluchtwegtekeningen etc.
Uit deze inventarisatie volgt een brandveiligheid rapport met knel- en verbeterpunten. Deze knel- en verbeterpunten worden vervolgens aangepakt (plan van aanpak), zodat het gewenste brandveiligheid niveau snel bereikt wordt.

Beheer:

Vervolgens wordt dit niveau geborgd door doorlopende controle via ons beheermodel en het jaarlijks evalueren van de brandveiligheid. Wij zijn uw aanspreekpunt voor alle vragen, tevens adviseren wij u m.b.t. besparingen en onderhoud.

HC-online – Digitaal beheer van uw documenten

Het is de oplossing om per locatie de documentatie digitaal te archiveren en up to date te houden. Hierbij moet gedacht worden aan de gebruiksvergunning/gebruiksmelding, logboeken, onderhoudscontracten, ontruimingsplan met oefeningen, eventueel uw huurcontract en alle benodigde tekeningen. Dit zorgt ervoor, dat alle belangrijke documenten altijd en direct beschikbaar zijn voor u, waardoor bepaalde processen efficiënter zullen worden. Wanneer de brandweer bijvoorbeeld voor een controle op uw locatie langskomt, wil hij bepaalde informatie in kunnen zien. Geen probleem meer, wij ondersteunen u hierbij via HC-online incl. aanwezigheid bij de afspraak.

Dynamisch

HC is een dynamisch concept. Elke organisatie heeft immers eigen wensen en eisen op het gebied van (brand)veiligheid. Naar keuze kunnen daarom de verschillende onderdelen van het traject worden ingezet, zoals nulmetingonderhoud, NEN-keuringen, vergunningen en (digitaal) beheer.

Maatwerk

Veiligheidszorg is maatwerk. HC geeft elk aspect van de organisatie de noodzakelijke aandacht – denk bijvoorbeeld aan veiligheidsoptimalisering voor bijzondere doelgroepen. Tegelijkertijd wordt gekeken naar kostenbesparingen, onder meer door een beoordeling van de huidige onderhoudscontracten.

Wat kost het ?

Inventarisatie en beheer brand & inbraakveiligheid is maatwerk.
Wij komen graag in de gelegenheid u een passende aanbieding te verzorgen!

Waarom HC Veiligheid en Beheer ?

 • HC staat voor  Sneller, Eenvoudiger en Goedkoper beheer van uw brand en inbraakveiligheid
 • HC is dynamisch, levert maatwerk en sluit daardoor altijd aan op uw organisatie
 • HC werkt nauw samen met elk brandweerkorps, ook in uw regio
 • Nooit meer zoeken naar documenten in uw bestaande logboek
 • Altijd is uw logboek op orde en 24 uur per dag beschikbaar
 • Nooit meer teveel betalen voor onderhoudscontracten en het vervangen van componenten
 • Professioneel, altijd voor u op zoek naar de beste oplossingen
 • De juiste (herhaling)cursussen en opleidingen verzorgen voor de bestaande en nieuwe medewerkers
 • Onze proactieve houding leidt tot een flinke kosten en tijdsbesparing voor u
 • Samenwerking met de huidige onderhoudscontracten/leveranciers van de klant is uiteraard mogelijk
 • Met het concept wordt proactief ingespeeld op de wet- en regelgeving
 • Indien gewenst kan men zich inspannen voor het Keurmerk Brandveilig Gebouw

Interesse ?

Stuur dan een bericht en ontvang een gratis logboekscan met adviezen voor uw locatie.

Herkströter Consultancy
Veenderveld 34
2371 TV  ROELOFARENDSVEEN
Tel : +31(0)71 331 8200
Mobiel: 06 13 91 72 93

Wij zouden graag uw vertrouwen winnen door u de beste service aan te bieden die er in onze bedrijfstak bestaat.