Herkströter Consultancy

Nieuws

 

HC-ONLINE

Waarom online uw veiligheid beheren?  

HC-Online is slimme online software waarmee het mogelijk is om de status van brandveiligheidsvoorzieningen in een gebouw efficiënt te monitoren.
Met gebruiksvriendelijke routines kunnen specificaties van afzonderlijke  brandveiligheidsvoorzieningen en actuele check-ups worden ingegeven in een digitaal systeem. Diverse betrokkenen kunnen deze gegevens raadplegen en afhankelijk van hun autorisatie aanpassen. Hierdoor ontstaat een up-to-date logboek. Doordat het logboek niet meer als fysieke ordner vol papieren aanwezig is, zijn de gegevens minder kwetsbaar, gemakkelijker actueel te houden en veel inzichtelijker.

Al uw bestanden zijn in HC-Online digitaal te raadplegen, te verzenden of in overzichtelijke rapportages te printen vanaf welke locatie dan ook. Dit draagt in belangrijke mate bij tot meer zekerheden rond de brandveiligheidssituatie van een gebouw.

lees verder op www.herkstroter.com/hc-online

 

HC HELPT EN ONTZORGT

Herkströter Consultancy helpt en ontzorgt schoolbesturen bij het buitenonderhoud

van schoolgebouwen in het basisonderwijs!!

Vanaf 1 januari 2015 zijn schoolbesturen zelf verantwoordelijk voor het totale onderhoud van hun eigen schoolgebouwen. Nu ligt de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud nog bij de gemeente en is het schoolbestuur zelf verantwoordelijk voor het binnenonderhoud.
Deze verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud is dus nieuw voor schoolbesturen.
Men heeft vaak geen ervaring met het beheren en aanbesteden van dit soort onderhoud omdat dit veelal door de gemeente werd verzorgt.
Herkströter Consultancy heeft deze ervaring wel en helpt en ontzorgt hiermee schoolbesturen met deze nieuwe verantwoordelijkheid op heldere en pragmatische wijze.

Lees verder op www.herkstroter.com/hc-helpt