Herkströter Consultancy

hc-helpt

HC HELPT EN ONTZORGT

Herkströter Consultancy helpt en ontzorgt schoolbesturen bij het buitenonderhoud

van schoolgebouwen in het basisonderwijs!!

Vanaf 1 januari 2015 zijn schoolbesturen zelf verantwoordelijk voor het totale onderhoud van hun eigen schoolgebouwen. Nu ligt de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud nog bij de gemeente en is het schoolbestuur zelf verantwoordelijk voor het binnenonderhoud.
Deze verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud is dus nieuw voor schoolbesturen.
Men heeft vaak geen ervaring met het beheren en aanbesteden van dit soort onderhoud omdat dit veelal door de gemeente werd verzorgt.
Herkströter Consultancy heeft deze ervaring wel en helpt en ontzorgt hiermee schoolbesturen met deze nieuwe verantwoordelijkheid op heldere en pragmatische wijze.
 
Wat komt er nu eigenlijk af op schoolbesturen en hoe kan men het beste omgaan met deze nieuwe verantwoordelijkheid? Wat moet men aanbesteden en nog belangrijker, bij wie?
De nieuwe verantwoordelijkheid houdt o.a. in  dat het schoolbestuur:
 
* Zelf moet beslissen hoe, wanneer en op welke wijze het totale onderhoud wordt uitgevoerd;
* De beschikking krijgt over het volledige budget, ook voor het buitenonderhoud (dat voorheen aan   gemeenten was verstrekt) en daar zorgvuldig mee om moeten gaan.
* Zelf dus verantwoordelijk wordt voor het gehele onderhoud aan het schoolgebouw.

Het is helaas gebleken dat gemeenten gemiddeld minder hebben besteedt aan het buitenonderhoud dan zij aan budget hadden ontvangen, hierdoor is op veel basisscholen achterstallig onderhoud ontstaan.
 
Om te beginnen is het dus van belang om een gedegen nul meting uit te voeren .

  1. Hoe staat het met de huidige kwaliteit van mijn schoolgebouw?
  2. Wat staat mij ten aanzien van het (groot) onderhoud op korte en op langere termijn te wachten en wat zijn hiervan de risico’s

 
Herkströter Consultancy ontzorgt het schoolbestuur met een:
*Nulmeting van de huidige staat van buitenonderhoud van het schoolgebouw.
Voor het schoolbestuur is het belangrijk om te weten wat de huidige staat van onderhoud van het schoolgebouw is op het moment waarop het schoolbestuur verantwoordelijk wordt voor het buitenonderhoud. Wanneer er sprake is van achterstallig onderhoud kost het onderhoud mogelijk meer dan het budget dat voor het onderhoud beschikbaar is toelaat.
 
*Herkströter Consultancy stelt voor schoolbesturen een duidelijk MJOP op waarmee de gewenste onderhoudssituatie in beeld wordt gebracht.
Met een MJOP wordt duidelijk wat de staat van onderhoud is van de onderdelen van het schoolgebouw en wat de kosten zijn om de staat van onderhoud op niveau te houden. Het MJOP is een onmisbaar document voor het opstellen van de begroting voor de komende jaren.
 
* Herkströter Consultancy verzorgt de aanbestedingen die benodigd zijn vanuit het MJOP.
 
Meer weten? vul ons contactformulier in en wij komen graag u verder toelichten.