Herkströter Consultancy

Activiteiten

Activiteiten

Elk project, nieuwbouw of renovatie heeft vele belangrijke keuzes tot gevolg. Niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst. Hoe bereidt u uw organisatie voor op de verandering in huisvesting bijvoorbeeld? Voor welke leveranciers en uitvoerende partijen kiest u? Hoe houdt u controle op voortgang en budget? Een grote uitdaging, zeker wanneer de core-business van uw organisatie er geen hinder van mag ondervinden.

Herkströter Consultancy heeft reeds 32 jaar ervaring met deze trajecten voor kleine en middelgrote opdrachtgevers!

Ons werkgebied omvat zowel nieuwbouw als verbouw en renovaties. Wij denken mee met u om te komen tot een heldere en structurele aanpak van de bouwplannen. Van het begin van een project tot de eindoplevering en nazorg. Door jarenlange ervaring in het begeleiden van (ver)bouwprocessen weten wij exact wat er speelt . Waar u ons voor inschakelt staan uw belangen centraal. Wij vragen offertes aan, onderhandelen voor u, contracteren de verschillende partijen en houden tijdens de uitvoering toezicht op de voortgang, de kwaliteit en de kosten.

Herkströter Consultancy zorgt voor totale ondersteuning tijdens het bouwproces. Van idee tot en met de oplevering en daarna. Wij zijn de projectleider tijdens de bouw die alle betrokken partijen aanstuurt en zorgen ervoor dat het bouwproces efficiënt wordt ingevuld zodat het project qua planning, budget en kwaliteit optimaal wordt uitgevoerd. Kortom, 1 aanspreekpunt tijdens het gehele bouwproces maar ook daarna! Nazorg vinden wij even belangrijk, wij leveren desgewenst Turn-Key op, dus inclusief een eventuele facilitaire invulling en meerwerkwensen.

Aanbestedingen, MJOP ‘s,advisering, coördinatie en projectbegeleiding of deelplannen van onderstaande disciplines behoren tot onze activiteiten:

Afbouw:

 • Brandwerende en rook scheidende wanden
 • Verplaatsbare systeemwanden
 • Vouwwanden en Paneelwanden
 • Systeemplafonds
 • Vloerafwerkingen, raamafwerkingen en zonweringen
 • Schilderwerken
 • Receptie balie’s, pantry’s en timmerwerken

W-installaties:

 • Luchtbehandeling, airconditioning, verwarming
 • onderhoud en renovatie

E-installaties:

 • Het leveren en plaatsen van beveiligingsinstallaties en brandmeld installaties
 • Advisering persoonsbeveiligingen
 • Verlichting en data bekabelingen
 • Het leveren en plaatsen van audiovisuele installaties
 • Aanbesteden en beheren van de benodigde onderhoudscontracten

Inrichtingen:

 • Projectmeubilair en andere inrichtingen
 • Projectverlichting

Veiligheid:

 • Inventarisatie brand en inbraakveiligheid
 • Plan van aanpak verbeterpunten
 • Beheerder brandmeldinstallatie
 • Digitaal beheer van de veiligheidsdocumenten/onderhoudscontracten